เนเธอร์แลนด์

Posted on: กุมภาพันธ์ 4, 2016, by :

ประเทศไทยส่งออก ส่วนใหญ่คือ กล้วยไม้ และ กุหลาบ มีประเทศลูกค้าที่สำคัญ คือ สิงคโปร์ อังกฤษ ฮ่องกง เยอรมนี ญี่ปุ่น และ เนเธอร์แลนด์

คุณภาพของไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับ

คุณภาพของไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับ ไม้ดอกและไม้ประดับเป็นอวัยวะของพืชที่ค่อนข้างซับซ้อนซึ่งเมื่อมีการสูญเสียคุณภาพของก้าน ใบ หรือดอก จะไม่สามารถจำหน่ายได้ เพราะตลาดไม่ยอมรับการสูญเสียคุณภาพมีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น การเหี่ยว การร่วงของใบหรือกลีบดอก การโค้งงอ เป็นต้น ในการคัดคุณภาพหรือจัดมาตรฐานไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับนั้น ต้องเข้าใจสาเหตุที่ทำให้คุณภาพของไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับเสียไปได้แก่

  1. การเจริญเติบโตและการแก่ ทำให้คุณภาพเสื่อมลง และอาจทำให้เกิดการโค้งของก้านดอกได้
  2. การเสื่อมสภาพเป็นช่วงเวลาที่ร้านดอกไม้สุโขทัยกำลังจะหมดอายุซึ่งคุณภาพจะต่ำลง
  3. การเหี่ยว อายุการปักแจกันของร้านดอกไม้สุโขทัยและใบไม้ขึ้นอยู่กับการได้รับน้ำอย่างต่อเนื่องและพอเพียง