สีเขียว

Posted on: ตุลาคม 23, 2016, by :

ร้านดอกไม้สุโขทัยมีส่วนที่สำคัญ  เรียงกันเป็นวงติดกัน 4 ชั้น จากวงนอกเข้าไปหาวงใน ดังนี้

  1. วงกลีบเลี้ยง (sepal) เรียกว่า calyx   เป็นวงชั้นนอกสุด   ส่วนมากมีสีเขียว แต่บางชนิดอาจมีสีอื่นๆ ผิวนอกของกลีบเลี้ยงบางชนิด  อาจเรียบ มีขน หรือมีหนาม ทำหน้าที่  ป้องกันอันตรายต่างๆ  จากสิ่งแวดล้อม แมลงหรือศัตรูอื่นๆ ในขณะดอกยังตูม ดอกบางชนิดมีกลีบสีเขียวเล็กๆ เป็นเส้นอยู่ใต้ชั้นของกลีบเลี้ยง เรียกว่า ริ้วประดับ (epicalyx) เช่น ดอกชบา  พู่ระหง
  2. วงกลีบดอก (petal)   เรียกว่า corolla  อยู่ชั้นในถัดจากกลีบเลี้ยงเข้าไป มักมีขนาดใหญ่กว่ากลีบเลี้ยง มีสีต่างๆ เห็นได้ชัดเจน เนื่องจากภายในเซลล์ของกลีบดอก  มีรงควัตถุ (pigment)  เช่น   กลีบดอกที่มีสีแดง สีน้ำเงิน และสีม่วง  เนื่องจาก มีแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ส่วนกลีบดอกที่มีสีเหลืองหรือสีส้ม เนื่องจากมี แคโรทีนอยด์ (carotenoid) กลีบดอกบางชนิดเปลี่ยนสีได้ เช่น ดอกพุดตาน (มีสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพู และแดง) กลีบดอก บางชนิดมีกลิ่นหอม ซึ่งเกิดจากเซลล์ของกลีบดอกผลิตน้ำมันหอมระเหย (essential oil)  ซึ่งคนได้สกัดเอามาทำน้ำหอม กลีบดอกช่วยล่อแมลงทำให้เกิดการถ่ายละอองเรณู (pollination) และเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) จำนวนของกลีบดอก  ส่วนมากมีจำนวนเท่ากับกลีบเลี้ยงหรือทวีคูณของกลีบเลี้ยง

ทั้งกลีบเลี้ยงและกลีบดอก เป็นส่วนที่หุ้มเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการสืบพันธุ์ จึงเรียกกลีบเลี้ยงและกลีบดอกรวมกันว่า วงกลีบรวม (perianth) พืชบางชนิดมีวงกลีบรวมที่แยกไม่ออกว่าเป็นกลีบเลี้ยงหรือกลีบดอก