ร้านดอกไม้สุโขทัย

Posted on: ตุลาคม 23, 2016, by :

มะพร้าว  สับปะรด  กระถินณรงค์  เป็นต้น

ภาพประกอบที่ 6 แสดงช่อดอกแบบ spike ของกระถินณรงค์

4.2.3 umbel  เป็นดอกช่อที่ก้านดอกย่อยยาวเท่าๆ กัน และแยกออกมาจากจุดเดียวกัน ทำให้ดอกมีลักษณะคล้ายร่ม เช่น  ดอกพลับพลึง  ดอกหอม  ดอกกุยช่าย  ว่านมหาลาภ  เป็นต้น

umbel2.jpg (23280 bytes)

ภาพประกอบที่ 7 แสดงช่อดอกแบบ umbel ของว่านมหาลาภ

4.2.4  head  เป็นช่อดอกที่มี rachis เป็นแผ่น ตรงกลางนูนขึ้นเล็กน้อย ดอกย่อยจะติดอยู่บนส่วนที่นูนขึ้นมานี้ ดอกย่อยส่วนมากไม่มี pedicel หรือมี pedicel สั้นมาก มีวงประดับอยู่ที่ฐานของช่อดอก บางชนิดจะมีวงใบประดับที่โคนของดอกย่อยแต่ละดอกอีกด้วย เช่น ดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง  ดอกทานตะวัน  ดอกบานชื่น  เป็นต้น

ภาพประกอบที่ 8 แสดงช่อดอกแบบ haed ของดอกทานตะวัน