ร้านดอกไม้สุโขทัย

Posted on: ตุลาคม 23, 2016, by :
  1. จำแนกโดยการติดของส่วนต่างๆ บนฐานรองดอก ซึ่งจำแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่

3.1 ดอกไฮโพจีนัส  (hypogenous flower) เป็นชนิดของดอกที่กลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศผู้ ติดอยู่บนฐานรองดอกที่ต่ำกว่ารังไข่ของเกสรเพศเมีย รังไข่แบบนี้เรียกว่า Superior -ovary ได้แก่ ดอกมะเขือ พริก มะละกอ หอม องุ่น บานบุรี ข้าวโพด ผักกาด  ฯลฯ

ภาพประกอบที่ 2 แสดงดอกไฮโพจีนัส

3.2  ดอกเอพิจีนัส (epigenous flower) เป็นชนิดของดอกที่กลีบเลี้ยง กลีบดอก และเกสร-เพศผู้ ติดอยู่บนฐานรองดอก ที่สูงกว่ารังไข่ ของเกสรเพศเมีย  เนื่องจาก  ฐานรองดอกมีขอบโค้ง

ขึ้นไปหุ้มรังไข่ไว้หมด รังไข่แบบนี้เรียกว่า Inferior ovary ได้แก่ ดอกแตงกวา กล้วย บวบ ชมพู่

ฝรั่ง ฟักทอง กระบองเพชร แอปเปิล ฯลฯ