ร้านดอกไม้สุโขทัย

Posted on: ตุลาคม 23, 2016, by :
  1. วงเกสรเพศผู้ (stamen) เรียกว่า androecium ประกอบด้วยก้านเกสรเพศผู้ (filament) ตรงปลายก้านขยายใหญ่ เรียก อับเรณู (anther) ภายในอับเรณูมี pollen sac ซึ่งจะมีละอองเรณู (pollen grain) มีลักษณะคล้ายผงสีเหลือง ทำหน้าที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้
  2. วงเกสรเพศเมีย (pistil) หรือเรียกว่า carpel เรียกวงนี้ว่า gynoecium เป็นวงในสุดประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
  3.   รังไข่  (ovary)  เป็นส่วนที่พองออก  มีลักษณะเป็นกระเปาะ  อยู่ติดหรือฝังอยู่ในฐานรองดอก ภายในมีลักษณะเป็นห้องๆ เรียกว่า โลคุล (locule) ซึ่งมี ออวุล (ovule) เรียกโลคุลที่ห่อหุ้มไข่ไว้

ภายในว่า คาร์เพล (carpel)

  1. ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) อยู่ปลายสุด เป็นส่วนที่พองออก มีลักษณะเป็นตุ่มแผ่แบนเป็นแฉก เป็นพู และมีน้ำเหนียวๆ หรือขนคอยจับละอองเรณู
  2. ก้านชู หรือ คอเกสรเพศเมีย เป็นส่วนที่เชื่อมต่อจากยอดเกสรเพศเมีย สู่รังไข่ เป็นทางที่สเปิร์มนิวเคลียสเข้าผสมกับไข่