กิ่ง

Posted on: กรกฎาคม 23, 2015, by :

ก้านดอก (Peduncle) ทำหน้าที่ชูดอกให้ติดกับกิ่ง

กลีบดอก (Petal) เป็นส่วนที่อยู่ถัดจากกลีบเลี้ยงเข้ามา ส่วนมากมีขนาดใหญ่ มีรูปร่างและสีสรรสวยงาม

กลีบเลี้ยง (Sepal) อยู่ชั้นนอกสุด มักมีขนาดเล็ก มีสีเขียว ทำหน้าที่ห่อหุ้มดอก เพื่อป้องกันอันตรายแก่ดอกตูม

รูปร่างของดอกแบบต่างๆ (Perianth Forms)

รูปกงล้อ (rotate, wheel-shaped)         กลีบดอกที่มีกลีบหลอดดอกสั้น และแฉกกลีบดอกแผ่กว้างเรียงกันคล้ายวงล้อ

รูประฆัง (campanulate, bell-shaped) กลีบดอกที่มีลักษณะคล้ายระฆัง

รูปคนโท, โถ (urceolate, urn-shaped) กลีบดอกที่หลอดกลีบดอกพองรูปไข่และแฉกกลีบดอกเปิดกว้างออก เล็กน้อย