ร้านดอกไม้สุโขทัย

Posted on: มกราคม 1, 2016, by :

เบญจมาศ

“…กิดาหยันน้องน้อยสอยสาวหยุด                  เบญจมาศชาตบุษย์ต่างต่าง

บ้างโน้มเหนี่ยวหักกิ่งปริงปราง            มาถวายหลายอย่างให้นางชม…”

อิเหนา : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร.2

ชื่อพฤกษศาสตร์   :         Chrysanthemum morifolinm Ramat. and hybrid

วงศ์   :         COMPOSITAE

เบญจมาศเป็นไม้ล้มลุก  สูง 30-90 ซม. แตกกิ่งก้านสาขาไม่มาก ตามกิ่งก้านและต้นมีขนละเอียด

ใบ เรียวรี สีเขียว  ใบต่างกันแล้วแต่พันธุ์ ซึ่งมีมากมาย

ดอก  มีหลากสี ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ แต่ละลักษณะมีดอกกลมเหมือนกันหมด  กลีบดอกซ้อนกันมากหรือน้อยแล้วแต่พันธุ์  สีต่างๆ กัน เช่น ชมพู แดง ขาว ม่วงอมน้ำเงิน ม่วงและเหลือง