ร้านดอกไม้สุโขทัย

Posted on: ธันวาคม 10, 2015, by :

ชื่อพฤกษศาสตร์  :  Mesua  ferrea, L.

ชื่อสามัญ          :  Indian  Rose  Dhestnut, Iron  Weed

ชื่อวงศ์             :  Guttiferae

ชื่ออื่น ๆ            :  นาคบุตร

บุนนาคเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่  ทรงพุ่มยอดแหลม  ออกดอกในฤดูหนาว  ใบเป็นใบเดี่ยว  ออกสลับทิศทางกัน  มีลักษณะเป็นกระจุกใหญ่ตรงกลาง  บางต้นกลีบดอกออกสีชมพูเรื่อ ๆ เมื่อดอกบานเต็มที่มีขนาด ๕ – ๗.๕ เซนติเมตร  หลังจากดอกโรยจะติดเมล็ด

การขยายพันธุ์  นิยมใช้วิธีตอนกิ่ง  หรือเพาะเมล็ด

คุณค่าทางสมุนไพร  ใช้เกสรผสมยาหอมบำรุงหัวใจ  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  แก้วิงเวียนเป็นยาชู้กำลัง ฯลฯ

กุหลาบ ROSE