เมล็ด

Posted on: กันยายน 3, 2015, by :

21.ดอกสร้อยฟ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Passiflora x alatocaeruleac Lindley.                                                                           ชื่อ วงศ์: PASSIFLORACEAE                                                                                                                ลักษณะทั่วไป: ต้น ไม้เถาเลื้อยเถาใหญ่มีมือเกาะ ลำต้นทอดเลื้อยได้ 2-3 เมตร ใบ เป็นใบเดี่ยว ขอบใบเว้าลึกเป็น3 แฉก ปลายใบแหลม โคนเว้า ขนาดใบกว้าง 7-10 ซม. ดอก ออกดอกเดี่ยวตามซอกใบสีม่วงมีกลิ่นหอม มีกลีบดอก 5 กลีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ มี ระยางสีม่วงเรียงซ้อนกันหลายชั้น เมล็ด มีเมล็ดจำนวนมาก   ฤดูกาลออกดอก: ออกดอกตลอดปี                                                                                                            การขยายพันธุ์: ใช้กิ่งตอน ปักชำ หรือเมล็ด

22.ดอกลำโพงกาสลัก

ชื่อวิทยาศาสตร์: Datura fastuosa L.

ชื่อสามัญ: Thorn Apple

ลักษณะทั่วไป