กุหลาบ

Posted on: สิงหาคม 26, 2015, by :

จึงเหมาะสำหรับปลูกเป็นไม้กระถาง นิยมปลูกเป็นไม้ตามแนวรั้ว

และเป็นไม้ประดับแปลง ไม่มีใครรู้ว่ากุหลาบหนูเกิดเมื่อใด

และมีต้นต่อมาจากไหน แต่ส่วนใหญ่ในอเมริกานั้น

นิยมปลูกประดับบ้าน ริมรั้วเตี้ยๆเป็นพันธุ์ที่แข็งแรงทนทาน

ต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่า บางครั้งก็จะตัดดอกมาปักแจกันเล็กๆ

วางบนโต๊ะทำงาน

  1. Climber

กุหลาบประเภทนี้คนไทยเรียกว่า  กุหลาบเลื้อย กุหลาบเลื้อย

บางพันธุ์นั้นได้มาจากการผสมพันธุ์ขึ้นมา บางพันธุ์ก็เกิดจาก

การกลายพันธุ์ของกุหลาบ ซึ่งกุหลาบที่กลายพันธุ์นี้จะมีรูปทรง

ดอกต่างๆ เหมือนกุหลาบพันธุ์เดิม แต่จะมีลำต้นเลื้อย