ร้านดอกไม้สุโขทัย

Posted on: สิงหาคม 26, 2015, by :

12         ช่อ             ขอให้เธอเป็นคู่ของฉันเพียงคนเดียว

13         ช่อ           เพื่อนแท้เสมอ

15         ช่อ           ฉันรู้สึกเสียใจจริงๆ

20         ช่อ           ฉันมีความจริงใจต่อเธอ

21         ช่อ           ชีวิตินี้ฉันมอบเพื่อเธอ

36         ช่อ           ฉันยังจำความหลังอันแสนหวาน

40          ช่อ          ความรักของฉันเป็นรักแท้

99           ช่อ         ฉันรักเธอจนวันตาย

100         ช่อ         ฉันอุทิศชีวิตนี้เพื่อเธอ

101        ช่อ          ฉันมีคุณเพียงคนเดียวเท่านั้น

108         ช่อ         คุณจะแต่งงานกับฉันไหม