ยารักษาโรค

Posted on: มกราคม 1, 2016, by :

การขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด

ประโยชน์ ทั้งต้นใช้รักษาโรคตับ ปวดศีรษะ วิงเวียน  บำรุงประสาท  ใบและดอก กินเพื่อรักษาโรคนิ่ว วัณโรค โรคต่อมน้ำเหลือง ใบและต้น ตำเป็นยารักษาโรคผิวหนังและแผลน้ำร้อนลวก ใช้เป็นไม้ประดับ หรือไม้ตัดดอก ดอกใช้ทำร้านดอกไม้สุโขทัยประดิษฐ์

ถิ่นกำเนิด อยู่ในจีน  เป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองของเอเซียตะวันออก

เป็นไม้กลางแจ้ง ต้องการแสงแดดจัด  ปลูกในดินที่ร่วนผสมอินทรีย์วัตถุจะช่วยให้ดอกดก

พะยอม

“…กับหมู่ไม้ไกรกรวยกันเกรากร่าง                พะยอมยางตาพยัคฆ์พะยุงเหียง

ข่อยมะขามตามทางสล้างเรียง             นกเขาเคียงคู่ดูประสานคำ…”

นิราศพระบาท : สุนทรภู่