ภูมิทัศน์

Posted on: ตุลาคม 15, 2015, by :

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

: ปลูกประดับสวนในพื้นที่เฉพาะใกล้ที่นั่ง หรือศาลาเพราะดอกเด่น แต่พุ่มใบเปราะหักง่ายไม่เหมาะกับบ้านที่ มีสุนัขหรือในที่สาธารณะ ถ้าดินแฉะต้นจะเน่าตาย ชอบอากาศร้อน

25.ดอกหมวกจีน

ชื่อ วิทยาศาสร์ Holmskioldia Sanguinea. Retz. ตระกูล VERBENACEAE ชื่อสามัญ Chinese Hat Plant, Cup and Saucer Plant. Parasol Flower.

ลักษณะทั่วไป

ต้น หมวกจีนเป็นไม้กึ่งต้นกึ่งเลื้อย หรือไม้รอเลื้อยแบบเดียวกับต้นเฟื่องฟ้า ลำต้นและกิ่งก้าน เป็นลำสี่เหลี่ยม มีความสูงประมาณ 30 ฟุต ใบ หมวกจีนเป็นไม้เดี่ยว ออกใบเป็นคู่ตรงข้ามกันตามข้อต้น ลักษณะใบเป็นทรงรีรูปใบพลู โคนใบมน ปลายใบเป็นติ่งแหลมยาว ริมใบเป็นจักเล็กน้อย ใบจะมีความยาวประมาณ 4 นิ้ว มีก้านใบสั้นประมาณ 2 เซนติเมตร ดอก เมื่อยามหมวกจีนออกดอกจะมีสีสันราวกันต้นไม้แฟนซี ดอกจะสะพรั่งไปทั้งต้น ดอกจะมีสี เหลือง สีส้ม สีแดง ไล่จากสีอ่อนไปหาสีแก่ลักษณะของดอกที่มองเห็นโดยรวม จะเห็นเป็น แผ่นกลมทรงหมวกจีน ซึ่ง