พันธุ์

Posted on: กุมภาพันธ์ 4, 2016, by :
  1. การแบ่งพันธุ์ไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับตามหลักพฤกษศาสตร์ มีความมุ่งหมายเพื่อจำแนกพันธุ์ไม้ทั่ว ๆ ไปให้แน่ชัดในรูปร่าง ลักษณะนิสัยการดำรงชีพ และการสืบพันธุ์ ของพันธุ์ไม้ให้อยู่เป็นกลุ่มที่แน่นอน ไม่ปะปนสับสนกัน

ประเภทของไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับ

  1. การใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

1.1    ใช้เพื่อก่อให้เกิดความสวยงาม เช่น ร้อยพวงมาลัย ตกแต่งอาคารสถานที่

1.2    ใช้ไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับเพื่อความสดชื่น สบายใจ หรือฟื้นฟู สภาพจิตใจ เช่น การจัดกระเช้าร้านดอกไม้สุโขทัยหรือจัดแจกันให้ผู้ป่วยเกิดความสดชื่น

1.3    ช่วยลดการเกิดวัชพืช ไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับบางชนิดสามารถปลูกคลุมดินได้เป็นอย่างดี ช่วยรักษาระดับอุณภูมิและความชื้นภายในดิน

1.4    ใช้ไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับเพื่อเป็นยารักษาโรค

1.5    ใช้ไม้ร้านดอกไม้สุโขทัยประดับในการประกอบอาหาร เช่น การใช้สีจากใบเตย ฯลฯ