พวงหรีด

พวงหรีดสุโขทัย (7)

พวงหรีดสุโขทัย (6)

พวงหรีดสุโขทัย (5)