ดอกไม้งานศพ งานไว้อาลัย

พวงหรีดสุโขทัย (13)

พวงหรีดสุโขทัย (12)

พวงหรีดสุโขทัย (11)

พวงหรีดสุโขทัย (10)

พวงหรีดสุโขทัย (9)