ความรัก

Posted on: พฤศจิกายน 11, 2016, by :

กุหลาบ 24 ดอก คือ ฉันคิดถึงเธอตลอดเวลา

กุหลาบ 33 ดอก คือ รักกัน 3 ชาติ

กุหลาบ 50 ดอก คือ ความรักที่ยืนยาวชั่วนิรันดร

กุหลาบ 66 ดอก คือ ความรักของเรา เหมือนสายน้ำไม่เคยหยุดนิ่ง

กุหลาบ 100 ดอก คือ เราจะถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรด้วยกัน

กุหลาบ 101 ดอก คือ รักเรายืนยาวชั่วนิรันดร

กุหลาบ 108 ดอก คือ ความรักของฉันจะไม่มีที่สิ้นสุด

กุหลาบ 365 ดอก คือ ฉันคิดถึงเธอทุก-ทุกวัน

กุหลาบ 999 ดอก คือ รักเธอชั่วฟ้าดินสลาย

กุหลาบ 1,009 ดอก คือ ฉันรักเธอเพราะเธอเป็นเธอ

ความหมายของร้านดอกไม้สุโขทัยชนิดต่าง ๆ